AVG

Yoga Groningen- Hoogezand, is gevestigd aan de Steenhouwerskade 90,9718DH Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
 www.yogagroningen-hoogezand.nl,       YogaGroningen- Hoogezand, Steenhouwerskade 90, 9718DH Groningen     06 13608980

Persoonsgegevens die wij verwerken
YogaGroningen- Hoogezand  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        Opgave beperkingen waarmee ik in de lessen rekening moet houden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
YogaGroningen- Hoogezand verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Het vinden van klantgegevens voor de voorbereiding en uitvoering van yogalessen

·        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is bij het wijzigen van een afspraak of een andere vraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
YogaGroningen- Hoogezand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

·        Persoonsgegevens: 1 jaar na het laatste bezoek. Voor gegevens die ik nodig heb bij de voorbereiding en uitvoering van yogalessen;

·        Personalia:  Makkelijk vindbaar zoals voor en achternaam of email zodat het voor u makkelijk is om een afspraakbevesting of herinnering te krijgen;

·        Adres: Noteer ik niet tenzij deze door uzelf aan mij is doorgegeven, direct of via de website.

Delen van persoonsgegevens met derden
YogaGroningen- Hoogezand verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
YogaGroningen- Hoogezand gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YogaGroningen- Hoogezand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, fysiek of in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar corry_scheen@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

YogaGroningen- Hoogezand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
YogaGroningen- Hoogezand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via het mobiele nummer  YogaGroningen- Hoogezand heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

·        Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

·       TLS ( SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

·        DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.


 

Powered by webXpress